Általános szerződési feltételek

Általános szerződési
feltételek

2020. május 17.

1. Fogalom meghatározások

Az alábbi Általános Szerződési Feltételekben a megadott kifejezések jelentése a következő:

Előfizetés:

a Nochta László E.V. 54816596 (a továbbiakban, mint Biciklizing.hu) és a Bérlő között létrejött megállapodás elektromos kerékpár havi bérletéről, melyet havi díj ellenében szolgáltat Biciklizing.hu.

Általános Szerződési Feltételek:

ezek a Biciklizing.hu általános szerződési feltételei, amelyek bármely előfizetésre vonatkoznak.

Előfizetés vége:

az a nap, amikor az Előfizetés befejeződik a Bérlő felmondása alapján, amit a 5.3. pont tárgyal.

Kerékpár:

a Biciklizing.hu által a Bérlő rendelkezésére bocsátott elektromos kerékpár az Előfizetés alapján az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Bérlő:

bármely természetes vagy jogi személy, aki Biciklizing.hu-val szerződik és ennek keretében előfizet az elektromos kerékpárbérletre.

Biciklizing.hu:

Nochta László E.V., székhely 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1., adószám: 56184604-1-34 nyilvántartási szám: 54816596.

2. Alkalmazás

2.1 Ezek az általános szerződési feltételek a Biciklizing.hu és a Bérlő közötti minden előfizetésre vonatkoznak.

2.2 A Biciklizing.hu és a Bérlő között a jelen altalános szerződési feltételektől, vagy azoktól eltérő megállapodások csak akkor érvényesek, ha a Biciklizing.hu képviselője írásban vagy e-mailben megerősítette, visszaigazolta.

2.3 A Biciklizing.hu által feltüntetett árak az összes ÁFA-t tartalmazzák.

3. Előfizetés

3.1 A Bérlő rendelkezésére áll a Biciklizing.hu elektromos kerékpárja az előfizetés időtartama alatt.

3.2 A kerékpár kerékzárral, lánczárral, első- és hátsó világítással, első- és hátsó fékkel van ellátva.

3.3 Az Előfizetés időtartama alatt a Bérlő jogosult ingyenes karbantartási szolgáltatásra. Ez azt jelenti, hogy a kerékpár normál használatából eredő kopásokat a Biciklizing.hu javítja, cseréli. Ilyen hibák például egy törött lánc (ingyenes lánccsere évente 1 alkalommal) vagy láncvédő, szakadt nyereg és törött világítás; ha szükséges, az üzemeltetett város határain belül Biciklizing.hu ingyenesen kicserélheti a kerékpárt.

3.4 A Biciklizing.hu tulajdonában mindig van egy tartalék kulcs a kerékpárhoz. Ha a Bérlő elveszíti a kulcsot, új kulcsot kell kérnie a Biciklizing.hu kapcsolattartójától. A vonatkozó költségek kulcsonként 5.000,- forint.

3.5 A lopás veszélye miatt a Bérlő nem jogosult a kulcsból készült másolatok készítésére, vagy egynél több kulcs birtoklására. A korábban elvesztett kulcsot, ha megtalálja, azonnal vissza kell küldeni a Biciklizing.hu részére.

3.6 A kerékpár hirdetéseket tartalmazhat. A Bérlőnek azonnal értesítenie kell a Biciklizing.hu-t, ha a reklám megsérült, vagy ha egy hirdetés teljesen eltűnik a kerékpárról.

4. Feltételek

4.1 A Bérlő letétbe helyezte a kerékpárhoz tartozó kaució díját. A kaució díját a Melléklet tartalmazza.

4.2 A Bérlő mindennapi módon használja a kerékpárt, és gondoskodik a kerékpárról.

4.3 A kerékpárt kizárólag a Bérlő használhatja!

4.4 A Bérlőnek – ha természetes személy - rendelkeznie kell egy hitel-, vagy bankkártyával. Céges Ügyfelekre egyéni megállapodás vonatkozik.

4.5 A kerékpár mindenkor a Biciklizing.hu tulajdonában marad. A Bérlő nem jogosult harmadik személy javára létrehozni vagy biztosítani a kerékpárra vonatkozó biztonsági érdekeket, vagy egyéb jogokat.

4.6 A Bérlő, illetve céges partner esetében az Üzembentartó személyesen felel az Általános Szerződési Feltételek betartásáért.

4.7 A Biciklizing.hu által ismert adatok megváltoztatásának, mint például egy új cím, megfelelő időben történő átadásáért a Bérlő felelős.

4.8 A Bérlő nem változtathat a kerékpáron, amennyiben a kerékpár károsítása nélkül nem lehet eltávolítani a változtatást.

4.9 A Bérlő tudatában van annak, hogy a kerékpár a Biciklizing.hu tulajdonában áll.

5. Az előfizetés és a lemondás időtartama

5.1 Az előfizetés minimum 1 hónapra szól. Miután ez az időszak lejárt, az előfizetés minden alkalommal automatikusan meghosszabbodik egy hónappal.

5.2 Az első hónapra vonatkozó Előfizetés költségeit a havi ráta alapján az adott hónapban fennmaradó napok számával arányosan számítják ki.

5.3 Az Előfizetés lemondási ideje egy hónap. Attól a naptól, amikor a Biciklizing.hu e-mailben megkapta az előfizetés írásbeli törlését a Bérlőtől, az Előfizetés további egy hónapig folytatódik, ami azt jelenti, hogy az Előfizetés egy hónappal a bejelentés után ér véget (a „Előfizetés vége”).

5.4 Az Előfizetés felmondása után, annak lejártáig a Bérlő jogosult a kerékpár használatára, és köteles az Előfizetés költségeit az Előfizetés végéig fizetni.

5.5 A Bérlőnek legkésőbb az Előfizetés végén át kell adnia a kerékpárt és a kulcsot. Bérlőt semmilyen többletköltség nem terheli abban az esetben, ha az átadás a Biciklizing.hu miatt késik.

5.6 A Bérlőnek jogában áll az Előfizetés vége előtt leadni kerékpárját a Biciklizing.hu-nak, viszont ez nem mentesíti a szerződés lejártáig való fizetési kötelezettség alól.

5.7 A kerékpár Biciklizing.hu-nak történő átadása előtt a Bérlő bármikor visszaállíthatja a lemondást, és újra aktiválhatja az Előfizetést azáltal, hogy e-mailt küld a kapcsolattartónak.

5.8 Abban az esetben, ha a Bérlő az Előfizetés végső dátumától számított 1 hónapon belül új Előfizetést szeretne kötni, akkor újra érvényes a legalább 1 hónapos előfizetési kötelezettség.

5.9 Amennyiben az Előfizetés vége napjáig Bérlő nem szolgáltatta vissza a Kerékpárt a Biciklizing.hu részére, akkor a Bérlő 5.000,- forint késedelmi díjat köteles fizetni naponta. A díj minden napra vonatkozik addig, amíg a kerékpár nem kerül vissza, vagy az Előfizetés újra nem lett aktiválva. Ez legfeljebb hét napig tarthat.

5.10 Amennyiben a kerékpár nem kerül vissza a Biciklizing.hu-hoz az Előfizetés vége dátumától számított hét napon belül, és az Előfizetés sem lett újra aktiválva, a Biciklizing.hu lopás ügyében feljelentést tesz a Bérlővel szemben. Ebben az esetben a Bérlőnek kártérítést kell fizetnie Biciklizing.hu számára az elszenvedett veszteségért. A kártérítés összegét a Melléklet tartalmazza.

6. Lopás vagy elvesztés

6.1 A kerékpár elvesztése vagy lopása esetén a Bérlő köteles ezt a Biciklizing.hu felé 24 órán belül jelenteni. A Bérlőnek át kell adnia a kerékpár kulcsait, és a Biciklizing.hu alkalmazottjával közösen rendőrségi feljelentést kell tennie. Amennyiben a kerékpár nem kerül meg 10 munkanapon belül a Bérlő kompenzációt fizet, amit a Biciklizing.hu a kaucióból von le és ami minden egyes Előfizetési típus esetében eltérő lehet. A Kompenzációs díjat a Melléklet tartalmazza.

6.2 Ha a Bérlő nem, vagy nem időben jelenti a kerékpár elvesztését vagy lopását, vagy, ha a Bérlő nem tudja átadni a kerékpár kulcsait a Biciklizing.hu részére, akkor a Mellékletben meghatározott Kártérítési díjat kell a Bérlőnek kifizetnie.

6.3 Annak érdekében, hogy megakadályozzák az olyan eseményeket, mint a veszteség, a lopás és a sérülés, a kerékpárt mindig mind a két zár használatával kell lezárni. Minden esetben a kerékpárt a lánczárral egy rögzített tárgyhoz kell zárni.

6.4 Ha a kerékpárt nem mind a kettő zárral zárták és káresemény történik, beleértve a vandalizmust, az elvesztést vagy a lopást, a Bérlő gondatlansági pótdíjat fizet. Ez az összeg az Elvesztés önrész összeg felett lesz, melyet a Melléklet tartalmaz.

6.5 Ha sikerül visszaszerezni egy elveszett vagy ellopott kerékpárt az Előfizetés időtartama alatt, az önrészt a Bérlő számára a Biciklizing.hu jóváírja. A végső jóváírandó összeg a kerékpár állapota és egyéb költségek alapján határozza meg a Biciklizing.hu.

6.6 Ha kiderül, hogy a Bérlő hibás információt adott a Biciklizing.hu-nak, mely megnehezítette a visszaszerzést, akkor Biciklizing.hu jogosult további felárat felszámolni az elvesztési önrész és gondatlansági felár felett. Ez az összeg maximum 30.000,- forint lehet.

6.7 Ha a kerékpár részei hiányoznak, vagy ellopják, Biciklizing.hu jogosult az önrész mértékéig megfizettetni azt a Bérlővel. Az alkatrészek pontos költség listája elkérhető a Biciklizing.hu kollégáitól.

6.8 Ha a kerékpárt az önkormányzat távolította el (pl. gondatlan parkolás miatt), a Bérlőnek három napja van, hogy visszaszerezze. Az önkormányzat költségei a Bérlőt terhelik. Amennyiben a Bérlő helyett a Biciklizing.hu szerzi vissza a kerékpárt az önkormányzattól, úgy a visszaszerzési díjon felül egy hónap bérlési költséget számítunk fel a Bérlővel szemben.

7. Kár

7.1 A Bérlőnek kötelessége a kerékpáron esett károkat 24 órán belül jelentenie Biciklizing.hu felé.

7.2 A kerékpár használatból eredő kopása és elhasználódása a Biciklizing.hu megítélése alá esik. A Biciklizing.hu fenntartja magának a jogot, hogy a saját belátása szerint beszedje a normális kopáson felül okozott károk költségeit.

7.3 Harmadik fél által okozott károk, javítások költségei a Bérlőt terhelik.

8. Fizetések

8.1 Az Előfizetés fenntartása érdekében a Bérlő havi rendszerességgel folyósítja a bérlés havi díját. A terhelés bankkártya vagy banki megbízásos átutalással történhet. A fizetés minden tárgyi hó 10-éig kell, hogy a Biciklizing.hu számlájára megérkezzen.

8.2 A kaució összegét (4.1 pont) készpénzben, átutalással is fizetheti a Bérlő. Átvételi elismervényt csak készpénzfizetésnél állítunk ki, online fizetés esetén email-ben igazoljuk vissza a kaució leadását.

8.3 Amennyiben felárat vagy más többletköltséget kénytelen Biciklizing.hu felszámolni, úgy a Biciklizing.hu jogosult az összeget a kaucióból levonni, mielőtt új kerékpárt biztosít a Bérlőnek.

8.4 Ha az Előfizetési költségeket vagy egyéb költségeket a Bérlőtől nem lehet beszedni, ebben az esetben a Bérlő email-ben kap felszólítást, hogy 8 napon belül fizesse meg az esedékes összeget. Ha 8 napon belül nem érkezik be a Biciklizing.hu számlájára az összeg, Biciklizing.hu fenntartja a jogot, hogy behajtó ügynökségnek adja át a követelést. Minden további adminisztratív-, bírósági- és egyéb költség a Bérlőt terheli.

9. Felelősség

9.1 Ha a Bérlő a kínált kerékpárt elfogadja és elviszi, azt úgy kell értelmezni, hogy az megfelelően működik, és nem mutat semmilyen hibát.

9.2 Ha a Bérlő kétségbe vonja a kerékpár biztonságát, azonnal lépjen kapcsolatba az info@biciklizing.hu, vagy a www.biciklizing.hu oldalon található telefonszámon a Biciklizing.hu képviselőjével.

9.3 A Bérlő a kerékpárt a saját felelősségére használja.

9.4 A Biciklizing.hu nem vállal felelősséget a kerékpár használatából eredő károkért vagy sérülésért.

9.5 A Bérlő felelős a kerékpár károsodásának, vagy sérülésének időben történő közléséért.

10. Változások

10.1 Biciklizing.hu fenntartja a jogot az Előfizetés költségeinek módosítására. A változtatásokat legalább két hónappal a hatálybalépés előtt e-mailben közölni kell a Bérlővel. Az Előfizetési feltételek lehetséges változása nem vonatkozik az Előfizetés első hat hónapjában.

10.2 Az Általános Szerződési Feltételek módosítását legalább egy hónappal a hatálybalépést megelőzően közöljük a www.biciklizing.hu/aszf weboldalon, valamint a Bérlőnek küldött e-mailben.

10.3 A Biciklizing.hu mindenkor jogosult harmadik személynek átadni a Bérlő felé történő bármilyen jellegű követeléseit. Erről Bérlőt emailben köteles értesíteni a szolgáltató.

10.4. A Bérlő megváltoztathatja az Előfizetést egy drágább előfizetésre, amely esetben a kaució különbségét és a havi díjat kell rendezni. Az új előfizetésre is minimum 1 hónapos Előfizetés vonatkozik, viszont nem szükséges az új bérléssel járó adminisztrációs díj megfizetése (5.8-as pont).

11. Kötelezettségszegés

11.1 Biciklizing.hu-nak jogában áll írásban (email vagy papíron) az Előfizetést teljes egészében, vagy részlegesen felmondani, vagy az Előfizetést azonnali hatállyal érvényteleníteni, amennyiben:

• a Bérlő nem teljesíti az Előfizetésből eredő kötelezettségeit;

• a Bérlő a kifizetések ideiglenes vagy végleges felfüggesztését kérelmezi, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggeszti a kifizetéseket;

• a Bérlő ellen csődeljárást, fizetési meghagyást, vagy felszámolási kérelmet nyújtottak be, vagy csődeljárás, illetve felszámolás alatt állnak;

• a Bérlőt gyámság alá helyezik, ha a természetes személy Bérlő adósságátalakítási rendszerben vesz részt;

• a Biciklizing.hu véleménye szerint a Bérlő visszaél a Biciklizing.hu által kínált szolgáltatással;

• a Bérlő szándékosan helytelen információt ad a Biciklizing.hu-nak, vagy

• a Bérlő egyébként nem tekinthető alkalmasnak az Előfizetés szerinti kötelezettségek teljesítésére.

11.2 A Bérlőnek joga van az Előfizetést azonnal megszüntetni, ha a Biciklizing.hu ismételten és / vagy komolyan nem teljesítette az Általános Szerződési Feltételekben leírt kötelezettségeit.

12. Adatvédelem

12.1 A Biciklizing.hu fontosnak tartja személyes adatai védelmét. A személyes adatok védelmének módját az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza. Ez a www.biciklizing.hu/gdpr címen érhető el. A kérdésre vonatkozó észrevételeket az info@biciklizing.hu címre lehet küldeni.

13. Alkalmazandó jog, viták

13.1 A magyar jog vonatkozik az Előfizetésre és az Általános Szerződési Feltételekre.

13.2. Az Előfizetéssel kapcsolatban felmerülő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát a területileg illetékes bírósághoz lehet benyújtani.

Melléklet:

City COMFORT

Kaució díja: 150.000,- Ft
Eladási ár: 690.000,- Ft
Kártérítési díj: 690.000,- Ft
Elvesztés önrésze: 150.000,- Ft
Gondatlansági felár: 150.000,- Ft

City SPORT

Kaució díja: 130.000,- Ft
Kártérítési díj: 590.000,- Ft
Elvesztés önrésze: 130.000,- Ft
Gondatlansági felár: 130.000,- Ft

 

Letöltések Szerződésminták az egyes kerékpárokhoz

Adatkezelési tájékoztató / GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

Részletes cookie (süti) lista

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.